New Years’ Reception 2019

BLOXHUB er sat i verden til at fremme miljø- og menneskevenlige idéer i arkitektur og byudvikling.

Dette arrangement handlede om, hvordan man sikrer borgerinddragelse, når byer udvikles.