Tilbud

Når jeg selv ser en hjemmeside uden priser, tænker jeg hurtigt: Hvorfor f… kan de ikke skrive nogen priser?

Men det er der gode grunde til, nemlig en række variable faktorer, som alle betyder noget for prisen.
En fast, men i realiteten for høj pris er jo ikke det man gerne vil have.

  • Hvor skal opgaven løses geografisk?
  • Er der research som skal laves forud?
  • Skal der træffes aftaler med deltagere/ indhentes tilladelser til at filme?
  • Skal filmen have en hurtig eller moderat klipperytme/ hvad skal runningtime være?
  • Hvor meget ønsker kunden at kunne rette i filmen?

Jeg har en kunde, der overfor en tredie-part omtalte mine priser som; at jeg ihvertfald ikke er lønførende.
Det var en ret præcis karakteristik 🙂

Til gengæld for manglende faste priser på hjemmesiden kan man altid ringe eller skrive.
Så taler vi lidt om opgaven, jeg tænker igennem hvad det indebærer, og vender tilbage med et tilbud. Det er sjældent noget der tager mere end én dag, og ofte blot et par timer.